Moj oče je dejavnost opravljal kot samostojni podjetnik. Pred kratkim je umrl, zato me zanima ali lahko kar jaz nadaljujem njegovo dejavnost? Ali mora mama kot edina preostala dedinja po njem podati kakšno soglasje?  

V enem izmed prejšnjih pravnih nasvetov smo že izpostavili, da zapuščina po samem zakonu preide na zapustnikove dediče s trenutkom zapustnikove smrti (ipso iure pridobitev dediščine). Med sodediči v tem trenutku glede podedovanega premoženja, tj. dediščine, nastane dediščinska skupnost. Ta traja vse do delitve dediščine med dediče. V okviru dediščinske skupnosti sodediči upravljajo in razpolagajo z dediščino skupno (1. odst. 145. člena Zakona o dedovanju). To pomeni, da morajo sodediči vsa dejanja upravljanja izvrševati v soglasju. Le v primerih, ko je treba odvrniti neposredno grozečo nevarnost uničenja ali poškodbe predmeta dediščine, lahko sodedič deluje sam.

Skupno upravljanje v poslovnem svetu, ki od podjetnika terja hitre odločitve, je težavno. Poleg tega varnost pravnega prometa terja, da je navzven jasno razvidno, kdo je pooblaščen za zastopanje. Od uveljavitve novele Zakona o gospodarskih družbah-1I 8. 8. 2015 je položaj (so)dedičev v primeru podjetnikove smrti moč rešiti s postavitvijo zastopnika, kar se evidentira tudi v poslovnem registru. S tem je zadoščeno tudi načelu pravne varnosti.

Predlog lahko vloži vsakdo, ki ima pravni interes. O njem sodišče odloči v nepravdnem postopku. Kadar predlog podajo dediči, morajo tak predlog podati skupno. Za zastopnika je lahko predlagan tudi eden izmed dedičev.

Objavljeno: 15. 12. 2015
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.