Še posebej se osredotočamo na svetovanje in zastopanje v zapuščinskem postopku. Seznanimo Vas s potekom postopka, posledicami dedne izjave in drugimi zakonitostmi postopka. Nujni dedni delež in odpoved dediščini sta najpogostejši temi. V primeru prikrajšanja nujnega dednega deleža vložimo tožbo zaradi vrnitve daril in zmanjšanja oporočnih razpolaganj. Ponujamo Vam pravno svetovanje pri pripravi vseh vrst oporok. Odločitev, komu bomo prepustili naše premoženje za primer naše smrti, že dolgo ni več rezervirana le za starejše. Premišljena ureditev razmerij za primer smrti že za časa našega življenja je skoraj vedno garant za složno sobivanje naših potomcev. Vedno več ljudi tako že v srednjih letih poskrbi, da so vprašanja nujnih dednih deležev rešena tudi v pisni obliki ter si hkrati zagotovijo dostojno in spoštljivo življenje na stara leta.Na Vašo željo in glede na cilje, ki jih želite doseči, za Vas pripravimo izročilno pogodbo, pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali pogodbo o preužitku.

Več o tej temi si lahko preberete v naslednjih prispevkih: