Naše storitve so namenjene tako upnikom kot tudi dolžnikom, saj imamo bogate izkušnje z zastopanjem obojih. Vaš primer ves čas spremljamo in Vas obveščamo o poteku postopku in Vam predlagamo nadaljnje ukrepe, da bi prišli do poplačila vaših terjatev. V kolikor se z dolžnikom dogovorimo o poplačilu, pripravimo besedilo sodne ali izvensodne poravnave.

V času gospodarske krize, ko si vedno več mladih družin svoj dom uredi pri starših, je tudi v izvršbi zelo pomembno, kako so urejena lastninska razmerja, da je vsem udeleženim zagotovljeno učinkovito varstvo v primeru rubeža premičnin ali nepremičnin. Mladim družinam in njihovim sorodnikom ponujamo celovito pravno svetovanje tako s področja izvršilnega prava kot tudi pogodbenega prava.

Več o tej temi si lahko preberete v naslednjih prispevkih: