moj odvetnikSamostojnim podjetnikom ter podjetjem ponujamo celovito pravno svetovanje, ki zajema vprašanja gospodarskega pogodbenega, civilnega, delovnega, upravnega in izvršilnega prava. Stranke na vseh naštetih področjih zastopamo tudi v sporih pred sodišči.

Osredotočamo se na zastopajo upnikov v izvršilnem postopku po vloženem ugovoru dolžnika in nadaljnjem pravdnem postopku.

V primerih, ko je ugovor vložen zaradi zavlačevanja s postopkom, upnikom z vložitvijo predloga za izdajo predhodne odredbe poskušamo zagotoviti zavarovanje plačila njihovih terjatev tudi za primer stečaja dolžnika.

Na Vašo željo preverimo ali so Vaši obstoječi dokumenti še vedno skladni z veljavno zakonodajo in Vam pripravimo zakonodajno usklajene akte.

Več o tej temi si lahko preberete v prispevku: