Za vas pripravimo gradivo za zbor etažnih lastnikov, ki ga lahko tudi vodimo. Po meri vaše stavbe pripravimo pogodbo o oblikovanju etažne lastnine in poskrbimo za njen vpis v zemljiško knjigo. Za etažne lastnike pripravimo pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in hišni red, ki je temelj za složno sobivanje v večstanovanjskih stavbah.

Ob sodelovanju s priznanimi zunanjimi sodelavci poskrbimo tudi za evidentiranje stavbišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.