Z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi se v današnjem času pogosto srečujejo tako delodajalci kot tudi delavci. Delodajalcem nudimo strokovno pomoč pri izpeljavi celotnega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj je zakonitost odpovedi ključnega pomena. Nezakonita odpoved lahko pomeni težko finančno breme za delodajalca, saj sodišče delodajalcu v teh primerih naloži, da mora delavca pozvati nazaj na delo ter mu obračunati in plačati vse plače, prispevke in davke od dneva nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi do vrnitve na delo.

Delavcem nudimo popolno pravno informacijo o njihovih pravicah, saj le tako lahko učinkovito zavarujejo svoj pravni položaj. Izplačilo odpravnine in regresa ter uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti delavcu močno olajšajo iskanje nove zaposlitve. Izguba zaposlitve je lahko tudi odskočna deska za osebno rast in nov začetek.

Svetujemo pri urejanju pravic in dolžnosti v času trajanja delovnega razmerja. V primeru sporov Vas lahko zastopamo pred delovnim sodiščem.