Z novim delavcem želimo skleniti pogodbo o zaposlitvi s 6 mesečnim poskusnim delom. Ali mu lahko, v primeru da poskusnega dela ne bo uspešno opravil, odpovemo pogodbo o zaposlitvi? Bi mu bili dolžni plačati odpravnino?

Z uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih -1 (v nadaljevanju: ZDR-1, ki je začel veljati 12.4.2013) je sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas še bolj omejeno, zato se bo pri sklepanju novih pogodb o zaposlitvi pogosto uporabilo institut poskusnega dela. Zakon določa, da poskusno delo traja največ 6 mesecev in se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. V kolikor delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru je odpovedni rok sedem dni. Namesto odpovednega roka (samo dela ali celotnega), se lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu (125. člen v zvezi z 96. členom ZDR-1).

V zvezi z odpravnino v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela ZDR-1 uvaja navidezno novost. V 125. členu je določeno, da je delavec tudi v teh primerih upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. S tem, da se odpravnina določi upoštevaje 108. člen ZDR-1. Ta določa, da delavcu pripada odpravnina v višini 1/5 osnove (tj. povprečne mesečne plače, ki jo je prejel ali bi jo moral prejeti v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo) za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 1 leto, a manj kot 10 let. Ob dejstvu, da zaposlujete novega delavca, to pomeni, da po izteku 6 mesečne poskusne dobe, delavec ne bo izpolnil pogoja minimalnega dela pri delodajalcu, ki se upošteva pri izračunu višine odpravnine (tj. 1 leto), zato mu odpravnine ne boste dolžni izplačati. Tako se izkaže, da novost v 125. členu ZDR-1 za sklepanje pogodb z novimi delavci ne bo prišla v poštev.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v  vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka in mu natančno obrazložite vaš primer.

 (Besedilo objavljeno julij 2013)