Na začetku julija sem od sodišča prejel sklep o izvršbi. Upniku sem račun delno že poravnal, on pa me terja za plačilo celotnega računa. Kaj naj naredim? Bralec

Dolžnik lahko zoper sklep o izvršbi vloži ugovor v roku osmih dni od njegovega prejema, kar je navedeno tudi v pravnem pouku na koncu sklepa. Osemdnevni rok začne teči naslednji dan po prejemu sklepa in se izteče z iztekom osmega dne. Vendar pa v času sodnih počitnic, tj. vsako leto med 15. 7. in 15. 8., procesni roki ne tečejo. To pomeni, da se v vašem primeru rok za ugovor še ni iztekel, če je osmi dan nastopil po 15. 7., ampak se bo iztekel po 15. 8. Eden izmed razlogov za ugovor je tudi delno prenehanje terjatve upnika pred začetkom izvršilnega postopka. Za ta razlog gre tudi v vašem primeru. Ugovor lahko vložite sami ali s pomočjo svojega pooblaščenca.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko mu natančno obrazložite vaš primer.