V zasebnem zavodu, kjer sem direktor se ukvarjamo z založniško dejavnostjo. Pri delu nam pomaga delavka, ki je letos dopolnila 55 let. Zaradi splošne situacije se je močno poslabšala tudi prodaja knjig, zavod pa ima zadnjih nekaj let izgubo. Zanima me, kakšen je postopek odpovedi iz poslovnih razlogov, kakšne papirje oz. dokumente mora dobiti in na kakšen način se potem lahko prijavi na Zavod za zaposlovanje.

Eden izmed razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca je tudi prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca (poslovni razlog). Odpoved mora biti v pisni obliki. Delodajalec mora v odpovedi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Hkrati delavca pisno obvesti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Delavca seznani tudi s trajanjem odpovednega roka in višino odpravnine, ki mu jo je dolžan plačati na podlagi zakona ali kolektivne pogodbe. Odpoved se delavcu praviloma vroči osebno v prostorih delodajalca ali s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, navedenega v pogodbi o zaposlitvi, če pa to ni možno pa z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu. Delavka se nato lahko prijavi v evidenco brezposelnih oseb in uveljavlja pravico do nadomestila za primer brezposelnosti (poleg pisne odpovedi predloži še obrazec o povprečni prejeti plači v zadnjih osmih mesecih pred nastankom brezposelnosti, ki ga potrdi delodajalec). Doba prejemanja nadomestila je odvisna od trajanja zaposlitve.

Dodajamo pa, da delodajalec delavcu, ki je dopolnil 58 let starosti ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, pogodbe o zaposlitvi brez njegovega pisnega soglasja iz poslovnih razlogov ne sme odpovedati, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Takšno varstvo pa v določenih primerih ne velja – npr. če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, če je uveden postopek prenehanja delodajalca. Predlagam, da glede na starost delavke pri ZPIZ na podlagi 3. odst. 114. člena preverite, kdaj bo delavka izpolnila pogoje za upokojitev in se nato odločite o nadaljnjem postopanju.

Objavljeno 18.10.2013

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko mu natančno obrazložite vaš primer.