Sestavni del našega življenja so tudi nezgode vseh vrst (ugriz psa, prometna nesreča, nesreča pri delu, itd.).

Lahko vam pomagamo, da boste za pretrpljene telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, duševne bolečine zaradi okrnitve svobode, okrnitve osebnostne pravice ali smrti bližnjega in za pretrpljeni strah prejeli pravično denarno odškodnino. Drži, da odškodnina ne more nikoli v celoti povrniti pretrpljenih bolečin, strahu ali okrnjene vrednote, lahko pa izgubljeno uspešno nadomesti tako, da si oškodovanec privošči nekaj, kar si sicer ne bi mogel.

odvetnik - pravda

Naša prednost je v tem, da stranko od nezgode dalje vodimo pri pridobivanju vseh potrebnih dokazov, ki jih potrebujemo za uspešno uveljavljanje odškodninskih zahtevkov tudi v morebitnem pravdnem postopku.

Z veseljem vam bomo pomagali, če se boste znašli v težavah pri uveljavljanju napak na blagu ali v zvezi z opravljenimi storitvami. Na nas se lahko obrnete tudi glede drugih civilnih razmerij.