Pred nekaj leti sem po predračunu kupil elektromotor za moj električni motocikel. Dobavitelj mi ga je dostavil z zamudo. Ugotovil sem, da ne deluje, zato sem ga reklamiral in so ga dva meseca popravljali. Ko je bil končno popravljen sem po vgraditvi v motocikel ugotovil, da se neznansko pregreva in z njim ni moč doseči hitrosti, ki so mi jo zagotavljali in ki je bila zame ključna, zato je bil zame neuporaben. Po telefonu smo se dogovorili, da jim elektromotor pošljem nazaj, oni pa mi vrnejo kupnino. Motor sem vrnil, kupnino pa še kar čakam. Kaj naj storim, da bom denar dobil nazaj? (op.p. nekoliko skrajšano vprašanje bralca)

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste kupili blago, ki je imelo stvarne napake. Med drugim gre za stvarno napako v primerih, ko stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana (459. člen Obligacijskega zakonika). Kot kaže, ste stvarno napako pri prodajalcu uveljavljali, a kljub odpravi ene napake, motor še vedno ni zadostil vašim zahtevam, ki so bile prodajalcu znane. Kupec lahko v takem primeru od prodajalca zahteva, da odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek (37. c. Zakona o varstvu potrošnikov). Glede na to, da ste se s prodajalcem le ustno dogovorili o vračilu kupnine, predlagam, da ga k izpolnitvi še pisno pozovete. V kolikor se ne bo odzval, lahko vložite tožbo na vračilo kupnine. Če pa vam je zaradi napake na stvari nastala kakšna škoda, lahko njeno povračilo od prodajalca zahtevate po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Preden boste vložili tožbo pa predlagam, da preverite če je sodno uveljavljanje povračila kupnine zaradi teka zastaralnih rokov še možno. Zgoraj opisane pravice potrošnika namreč ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko ste prodajalca obvestili o stvarni napaki (3. odst. 37.c. člena ZVPot).

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.