Obvestilo o delovanju odvetniške pisarne po koncu izrednih razmer

V Odvetniški pisarni Hacin Kölner, d.o.o. upoštevamo vsa priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. 

Za vse sestanke se je potrebno predhodno dogovoriti preko tel. št. 0590 882 030 ali elektronske pošte info@kolner-odvetnik.si.

 

NUJNO OBVESTILO O POSLOVANJU OB IZREDNIH RAZMERAH ZARADI BOLEZNI KORONAVIRUS

Zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus je Vrhovno sodišče Republike Slovenije včeraj 13. 3. 2020 sprejelo Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih.

VSA SODIŠČA bodo od PONEDELJKA 16. 3. 2020 opravljala naroke in odločala samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen Zakona o sodiščih.

Kot nujne zadeve se od spremembe Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev z dne 30. 3. 2020 iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ od 10.4.2020 dalje štejejo tudi zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških.

Z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča sodišča tako odločajo in opravljajo naroke v nujnih zadevah, med katere sodijo:

    • preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji,
    • postopki v zadevah zavarovanja, razen dejanj, ki zahtevajo osebne stike izvršiteljev, udeležencev in drugih oseb v teh postopkih in oprava teh dejanj ni nujna zaradi odvrnitve nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti.
    • izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona,
    • nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
    • spori za objavo popravka objavljene informacije,
    • druge zadeve, za katere tako določa zakon, razen naštete v točkah od 6 do 10 odredbe z dne 30.3.2020.

Vsi razpisani naroki v zadevah, ki NE spadajo v zgoraj navedene nujne zadeve, se  PREKLIČEJO. Razen v zgoraj navedenih nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Iz odredbe izhaja, da bodo vsi naroki preklicani, sodišče pa bo v vsaki posamezni zadevi izdalo preklic in ga poslalo pooblaščencem strank oziroma strankam. O posamičnih preklicih narokov in o novo razpisanih narokih vas obvestimo, ko nam ga bo posamezno sodišče posredovalo. Če na novo določeni termin iz upravičenih razlogov na narok ne boste mogli pristopiti, mi sporočite, da bom predlagala preložitev.

Nadalje za tožbe in vloge nasprotnih strank, ki so vam bile že vročene pred uveljavitvijo odredbe velja, da od 16. 3. rok za odgovor neha teči in bo po koncu izrednih razmer tekel naprej (ne bo pa začel teči znova).

Naprošam vas, da nam do konca izrednih razmer, dokumentacijo pošiljate po pošti ali po elektronski pošti oziroma jo pustite v nabiralniku in me o tem obvestite preko mejla ali telefona. Če morate kakšno dokumentacijo nujno izročiti osebno, vas prosim, da me predhodno pokličete na tel. št. 031 347 989, da se dogovorimo za prevzem. V času izrednih razmer se osebni sestanki ne bodo izvajali, razen, če bi bilo to nujno potrebno in se tako dogovorimo.

Naše storitve se bomo tudi v danih razmerah trudili opraviti v največjem možnem obsegu. Komunikacija bo potekala elektronsko preko naših dveh e-naslovov: irena.hacin@kolner-odvetnik.si ali info@kolner-odvetnik.si in telefonsko preko tel. št. 031 347 989.

Obvestilo o delovnem času v času letnih dopustov

Odvetniška pisarna v času letnih dopustov posluje v zmanjšanem obsegu. Prosimo vas, da nas v nujnih primerih kontaktirate preko elektronske pošte na naslov info@kolner-odvetnik.si ali na tel. št. 0590 82 030 od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00.

Hvala za razumevanje.

INFORMACIJE PO 13. ČLENU GDPR ZA STORITEV E-OBVEŠČANJA

INFORMACIJE PO 13. ČLENU GDPR  E-OBVEŠČANJE (PRAVNI NASVETI IN OBVEŠČANJE O DOGODKIH)

1 Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in njegovega predstavnika Odvetniška pisarna Hacin Kölner, d.o.o. , Pod javorji 6, 1218 Komenda,

Matična št. 6026800000

Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner

2 Namen za katerega se osebni podatki obdelujejo Pošiljanje pravnih nasvetov in obvestil o dogodkih povezanih z delovanjem odvetniške pisarne

 

Točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju GDPR)

3 Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Odvetnica in drugi zaposleni v odvetniški pisarni
4 Obdobje hrambe Osebni podatki se hranijo dokler odvetniška pisarna posluje v katerikoli pravnoorganizacijski obliki oziroma do preklica soglasja posameznika.
5 Pravice posameznika Posameznik ima pravica do preklica privolitve obdelave njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi njegove privolitve izvajala do preklica (7. Člen GDPR).

 

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov (15. člen GDPR) in popravek (16. člen GDPR) ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (18. člen GDPR).

 

Posameznik ima pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov (20. Člen GDPR).

 

Posameznik ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu (77. Člen GDPR) – Informacijskem pooblaščencu RS.

6 Obveznost zagotovitve osebnih podatkov Posameznik mora zagotoviti zahtevane osebne podatke, če se želi naročiti na storitev e-obveščanje.

 

Dan odvetniške pravne pomoči pro bono 2017

Ta dan je namenjen tistim posameznikom, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga naših pisarn. V akciji sodeluje tudi Odvetniška pisarna Hacin Kölner, d.o.o.. Svetovali bomo v zvezi z vprašanji civilnega (izvršbe, pogodbe, sosedsko pravo, zemljiška knjiga, dedovanje), delovnega in gospodarskega prava.

Ustno pravno svetovanje bo potekalo v torek 19. 12. 2017 med 09:00 in 11:00. Za posvet se je potrebno predhodno dogovoriti na tel.št. 0590 82 030 ali 031 347 989. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih terminov.Več o tem

Dan odvetniške pravne pomoči pro bono, 19. 12. 2016

Ta dan je namenjen tistim posameznikom, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga naših pisarn. Ta dan je namenjen tudi malim podjetnikom, ki se težko prebijajo iz meseca v mesec in novodobnim s.p.-jem, ki so jih delodajalci in razmere na tržišču prisilile v to obliko samozaposlitve.Več o tem

OBVESTILO O ODSOTNOSTI ZARADI LETNEGA DOPUSTA

Odvetniška pisarna bo zaradi letnega dopusta do 16. 8. 2017 zaprta. V nujnih primerih pošljite SMS na tel. št. +386 31 347 989. Klic Vam vrnem v najkrajšem možnem času. Hvala za razumevanje.

Dan odvetniške pravne pomoči pro bono, 18.12.2015

Ta dan je namenjen tistim posameznikom, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga naših pisarn. V akciji sodeluje tudi Odvetniška pisarna Hacin Kölner, d.o.o.. Svetovali bomo v zvezi z vprašanji civilnega (izvršbe, pogodbe, sosedsko pravo, zemljiška knjiga, dedovanje), delovnega in gospodarskega prava.

Ustno pravno svetovanje bo potekalo v petek 18. 12. 2015 med 09:00 in 11:00. Za posvet se je potrebno predhodno dogovoriti na tel.št. 0590 82 030 ali 031 347 989. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih terminov.Več o tem

Obvestilo o delovnem času med sodnimi počitnicami

Odvetniška pisarna Hacin Kölner, d.o.o. bo v času od 18.7.2014 do 8.8.2014 zaprta. V nujnih primerih bom dosegljiva na telefonski številki 031 347 989.

Piškotki

Naša spletna stran za delovanje ne uporablja piškotkov.

PRO BONO DAN

Tudi letos je Odvetniška zbornica pripravila DAN ODVETNIŠKE PRAVNE POMOČI PRO BONO, ki bo potekal v četrtek 19.12.2012.Več o tem