V naši pisarni tudi letos sodelujemo pri projektu Odvetniške zbornice Slovenije “Dan odvetniške pravne pomoči PRO BONO 2023”. 

Brezplačno pravno svetovanje se bo izvajalo v torek, 19. 12. 2023:

  • na naslovu Zajčeva cesta 23 v Komendi v mali sejni sobi nad Režijskim obratom od 10.00 do 12.00
  • na sedežu pisarne Pod javorji 6 v Komendi (Poslovna cona) od 10.00 do 12.00
  • po telefonu ali preko videokonference od 10.00 do 15.00. Pokličite na tel. št. 0590 82 030. 

Brezplačno pravno svetovanje bosta nudila odvetnica mag. Irena Hacin Kölner, specialistka civilnega in gospodarskega prava in odvetnik Lenart Cvirn. Svetovala bo v zvezi z vprašanji civilnega prava zlasti vezano na zapuščinske postopke, sklepanje vseh vrst pogodb, tudi pogodb o dosmrtnem preživljanju, postopke zaradi povračila škode, v vseh postopkih v zvezi z nepremičninami ter s področja gospodarskega in delovnega prava. 

Za posvet v živo se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 0590 82 030. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih terminov.

Vabljeni.

Slovenski odvetniki želimo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne upajo prestopiti praga naših pisarn.

Odvetniki vam bomo na ta dan posredovali predvsem splošne informacije o problemu oz. sporu in vam pojasnili pravne možnosti, ki vam jih v vašem primeru omogoča zakonodaja in sodna praksa.

Pripominjamo, da lahko odvetniki ljudem, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo ali pa se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih, pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonimo.