INFORMACIJE PO 13. ČLENU GDPR  E-OBVEŠČANJE (PRAVNI NASVETI IN OBVEŠČANJE O DOGODKIH)

1 Identiteta in kontaktni podatki upravljavca in njegovega predstavnika Odvetniška pisarna Hacin Kölner, d.o.o. , Pod javorji 6, 1218 Komenda,

Matična št. 6026800000

Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner

2 Namen za katerega se osebni podatki obdelujejo Pošiljanje pravnih nasvetov in obvestil o dogodkih povezanih z delovanjem odvetniške pisarne

 

Točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Evropske unije L 119/1, v nadaljevanju GDPR)

3 Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov Odvetnica in drugi zaposleni v odvetniški pisarni
4 Obdobje hrambe Osebni podatki se hranijo dokler odvetniška pisarna posluje v katerikoli pravnoorganizacijski obliki oziroma do preklica soglasja posameznika.
5 Pravice posameznika Posameznik ima pravica do preklica privolitve obdelave njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi njegove privolitve izvajala do preklica (7. Člen GDPR).

 

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov (15. člen GDPR) in popravek (16. člen GDPR) ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (18. člen GDPR).

 

Posameznik ima pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov (20. Člen GDPR).

 

Posameznik ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu (77. Člen GDPR) – Informacijskem pooblaščencu RS.

6 Obveznost zagotovitve osebnih podatkov Posameznik mora zagotoviti zahtevane osebne podatke, če se želi naročiti na storitev e-obveščanje.