Oče je z mojim bratom sklenil pogodbo o dosmrtnem preživljanju, na podlagi katere se je brat po njegovi smrti vpisal kot lastnik cele domače hiše. Pogodba je bila podpisana v zadnjem letu njegovega življenja, ko se je že vedelo, da je neozdravljivo bolan. V zapuščini tako praktično ni ničesar, kar bi dediči lahko dedovali. Imam kakšno možnost, da kaj podedujem?

Pogodba o dosmrtnem preživljanju je odplačni pravni posel, zato morata biti dajatev preživljanca (tisti ki si izgovori preživljanje) in ocenjena protidajatev preživljalca (tisti, ki je dolžan zagotavljati preživljanje) v času sklenitve pogodbe enakovredni. Gre za tvegan (aleatoren) pravni posel, saj se ne ve, kolikšno bo pravzaprav protidajatev preživljalca. Ta je odvisna od zdravstvenega stanja preživljanca in preostanka njegove življenjske dobe ter posledično časa, ko bo preživljalec izpolnjeval svojo obveznost. Pri ocenjevanju vrednosti dajatve preživljalca si lahko pomagamo tudi z ocenjeno pričakovano življenjsko dobo statističnega urada in povprečnimi cenami domske oskrbe. Preživljalec pridobi preživljančevo premoženje šele z njegovo smrtjo. V kolikor dajatev in protidajatev nista približno enakovredni, se pogodba v presežku šteje za darilo, ki ga je potrebno upoštevati pri uveljavljanju nujnega dednega deleža. Da pa bi dosegli, da se pogodba o dosmrtnem preživljanju v presežku šteje za darilo, jo je potrebno izpodbijati že v zapuščinskem postopku. V kolikor ostali dediči temu ugovarjajo, sodišče dediča, katerega pravica je manj verjetna, napoti na pot pravde.

Starejša sodna praksa se je v primeru, da je bila pogodba o dosmrtnem preživljanju sklenjena v času, ko je preživljalec vedel, da preživljanca zaradi težke in neozdravljive bolezni čaka neizbežna in skorajšnja smrt postavila na stališče, da pogodba sklenjena v takšnih okoliščinah nasprotuje načelu vestnosti in poštenja ter morali. Pogodba je nična. Na ničnost pazi sodišče po uradni dolžnosti v okviru zatrjevanj strank v postopku. Posledica ničnosti je, da mora vsaka stranka vrniti vse kar je prejela na podlagi takšne pogodbe. V vašem primeru bi to pomenilo, da bi domača hiša sodila v zapuščino vašega očeta, vaš brat pa bi v zapuščinskem postopku lahko uveljavil terjatev na povračilo stroškov preživljanja vašega očeta.

Na koncu naj dodam, da se okoliščine od primera do primera razlikujejo in lahko pripeljejo do drugačnega izida postopka. Zato predlagam, da se pred uveljavljanjem vaših pravic posvetujete s pravnim strokovnjakom, ki bo upošteval vse razsežnosti vašega primera.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.