S sestro sva solastnika vikenda na Primorskem. Do marca 2014 sva se dogovarjala, kako ga bova vzdrževala in kako ga bova koristila. Za velikonočne praznike sem bil jaz na vrsti, da grem na vikend. Ko sem prišel sem ugotovil, da je sestra zamenjala ključavnico na vrtnih in vhodnih vratih, tako da nisem mogel ne na vrt in ne v hišo. Mi lahko svetujete kaj naj naredim.

Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna posest). Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast prek koga drugega, ki ima neposredno posest iz kakršnegakoli pravnega naslova (npr. najem, zakup) (posredna posest). Iz vašega opisa izhaja, da sta s sestro solastnika nepremičnine na Primorskem. Do sedaj sta oba izvrševala neposredno posest in sicer tako, da sta se o tem vedno dogovorila.

V zakonodaji je sodno varstvo zagotovljeno tudi posestniku stvari in ne le lastniku stvari. Iz vidika hitre rešitve spora, bi bilo zato smotrno razmisliti o možnostih vložitve tožbe zaradi motenja posesti. Pravno varstvo pred motenjem ali odvzemom posesti je mogoče zahtevati v 30 dneh od dneva, ko je posestnik zvedel za motenje in storilca, najpozneje pa v enem letu, od takrat ko je motenje nastalo. Kadar na določeni stvari posest izvršuje več ljudi, zakon določa, da se šteje za motilno vsako ravnanje, ki samovoljno spreminja ali ovira dotedanji način izvrševanja posesti. Enostranska menjava ključavnic je že lahko takšno samovoljno ravnanje. Sodišče daje pravno varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje. Posestnik pa nima pravnega varstva, če motenje ali odvzem posesti temelji na zakonu. Za reševanje sporov v zvezi z motenjem posesti na nepremičninah je izključno krajevno pristojno okrajno sodišče na območju katerega nepremičnina leži.

Ob dejstvu, da sta se s sestro do sedaj uspela o vsem dogovoriti, vam svetujem, da se pred začetkom sodne poti o zamenjavi ključavnic poskušate z njo pogovoriti. V kolikor pogovor ne bo mogoč, vam svetujem, da s pomočjo pravnega strokovnjaka svoje pravice zaščitite preko sodišča.

Objavljeno: 19.6.2014

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.