Moja teta po mamini strani (moja mama je tudi že pokojna) je z oporoko vse svoje premoženje zapustila mojemu stricu Janezu. Teta ni bila poročena in ni imela otrok. Zanima me ali morda meni pripada nujni dedni delež po teti in koliko znaša.

Po vaši teti bo nastopilo oporočno dedovanje, če veljavnost oporoke med dediči ni sporna. Njena volja je bila, da vse svoje premoženje zapusti svojemu bratu – vašemu stricu. Če oporoke ne bi napravila, bi bili k dedovanju poklicani dediči drugega dednega reda tj. njeni starši. V kolikor so ti že preminuli, bi po vstopni pravici prišli v poštev njeni bratje in sestre. V kolikor so tudi ti preminuli pred njo, bi po vstopni pravici dedovali njihovi potomci tj. njeni nečaki in nečakinje.

Oporočno razpolaganje je sicer res omejeno z institutom nujnega dednega deleža, a nimajo vsi dediči, ki bi bili poklicani k dedovanju, hkrati tudi pravice do nujnega dednega deleža. Ta gre le tistim, ki so v zakonu izrecno našteti. Med njimi so tudi bratje in sestre zapustnika, a le pod pogojem, da so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. V kolikor navedena dva pogoja izpolnijo, njihov nujni dedni delež znaša tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih, če bi dedovali na podlagi zakona. Nečaki oz. nečakinje niso določeni kot nujni dedni dediči. To pomeni, da vi ne morete uveljavljati nujnega dednega deleža po vaši teti, to bi lahko storila le vaša mama, če bi bila še živa.

Objavljeno: 14.7.2014

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Svetujemo, da  vaš primer natančno predstavite pravnemu strokovnjaku in ga zaprosite za nasvet, saj si niti dva življenjska primera nista povsem enaka.