Moj oče je zapustil 4 otroke. Med njimi imam samo jaz dva otroka, njegova vnuka. Napisal je oporoko, v kateri je vse svoje premoženje razdelil med dve moji sestri, mene je razdedinil. Kaj to pomeni – ali mi morda po njem pripada nujni dedni delež?

Zapustnik lahko razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega dednega deleža, če je podan kakšen od zakonsko določenih razlogov za razdedinjenje. Lahko bi rekli, da je dedič kaznovan bodisi zaradi svojega nedopustnega obnašanja do zapustnika in do njemu bližnjih oseb bodisi zaradi svojega neprimernega življenja (42. člen Zakona o dedovanju). Iz vašega vprašanja ni razvidno, kaj bi lahko bil razlog za razdedinjenje, zato o njegovi utemeljenosti ne moremo soditi. V kolikor bi se izkazalo, da ni utemeljeno, imate kot otrok zapustnika pravico do nujnega dednega deleža. Ta znaša ½ dednega deleža, ki bi vam šel, če bi dedovali na podlagi zakona. Če zapustnik ob smrti ni imel zakonskega ali izvenzakonskega partnerja, bi po zakonu vsak otrok dedoval ¼ zapustnikovega premoženja, zato bi vaš nujni dedni delež znašal 1/8.

Če bi se izkazalo, da je razdedinjenje utemeljeno, se pravice drugih oseb, ki lahko dedujejo po zapustniku, določijo, kot da bi razdedinjeni umrl pred zapustnikom (44. člen ZD). Štelo bi se, da ste umrli pred vašim očetom. Vaši otroci dedujejo namesto vas na podlagi vstopne pravice. Dedujejo vaš celotni nujni dedni delež – torej 1/8 zapustnikovega premoženja.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Svetujemo, da  vaš primer natančno predstavite pravnemu strokovnjaku in ga zaprosite za nasvet, saj si niti dva življenjska primera nista povsem enaka.

Objavljeno: 15.7.2014