Gospod D.D. nam je po elektronski pošti zastavil vprašanje v zvezi z zaračunavanjem stroškov bank pri realizaciji sklepov o izvršbi. Banka mu je od nakazila, ki ga je prejel, odštela dodatnih 28 €, ki pa niso izvršilni stroški, ampak stroški, ki nastanejo banki. Zanima ga, ali je banka do plačila teh stroškov upravičena.

Ob odprtju osebnega računa ste na izbrani banki podpisali pogodbo o vodenju osebnega računa, v kateri ste potrdili, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji poslovanja banke z osebnim računom in da te pogoje sprejemate. Med splošnimi pogoji pa je navedeno, da je banka za opravljene plačilne storitve in storitve povezane s poslovanjem z osebnim računom upravičena zaračunavati nadomestilo v višini kot je določena v veljavni tarifi banke in da bo za ta znesek direktno bremenila imetnikov račun, s čimer se imetnik izrecno strinja. Po tarifi pa banka za vsako obdelavo sklepa o izvršbi zaračuna določen strošek (višina je med bankami različna). Glede na navedeno gre pri obračunavanju stroškov obdelave sklepa za zaračunavanje pogodbeno dogovorjene obveznosti, zato je banka do njihovega plačila upravičena. Ob dejstvu, da imetnik s podpisom pogodbe izrecno soglaša, da banka za te stroške direktno bremeni njegov račun, ji v primeru priliva na račun imetnika, teh stroškov ni potrebno izterjati po sodni poti ampak se lahko poplača neposredno iz priliva sredstev.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.