Z možem že 2 leti živiva ločeno, vendar se formalno še nisva ločila. S tem sva se oba strinjala, ker je to nepotreben strošek. Vseeno pa me zanima, ali bi v primeru moje smrti on lahko dedoval mojo zapuščino, če bova ostala poročena ?

Zapustnikov zakonec deduje po njem skupaj z njegovimi potomci (z njimi so izenačeni tudi posvojenci) v prvem dednem redu. V kolikor zapustnik ni imel potomcev, zakonec deduje po zapustniku skupaj s starši zapustnika v drugem dednem redu. Zakon o dedovanju v 22. členu določa, da zakonec nima dedne pravice, če je njuna življenjska skupnost prenehala po krivdi preživelega zakonca ali v sporazumu z zapustnikom. V kolikor bi kdo od dedičev zatrjeval, da je vajina življenjska skupnost prenehala, vaš mož pa temu ne bi nasprotoval, bi to pomenilo, da vaš mož po vas ne bo dedoval. Vendar pa, v kolikor tega ne bi zatrjeval nihče, vaš mož pa tega tudi ne bi povedal, bi tudi on dedoval vašo zapuščino. Lahko pa se zgodi, da bi ostali dediči zatrjevali, da je med vama življenjska skupnost trajno prenehala, vaš mož pa bi temu nasprotoval. V takem primeru bi moralo o neobstoju njegove dedne pravice, ki je posledica trajnega prenehanja vajine življenjske skupnosti, odločati sodišče v pravdnem postopku. Sodišče bi na pravdo napotilo tistega dediča, katerega pravico bi štelo za manj verjetno. Glede na navedeno vaša odločitev na dolgi rok ni najbolj smotrna in bi bilo že z vidika nastanka novih sporov in z njimi povezanih stroškov, smiselno ločitev tudi formalno čim prej izpeljati.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.