Sestra je v času očetovega življenja dobila v dar parcelo za gradnjo hiše ter ves les za ostrešje, oče pa ji je z lastnim delom veliko pomagal tudi pri gradnji hiše. Meni oče pri nakupu stanovanja ni mogel pomagati. Pred kratkim je umrl, oporoke ni naredil. V zapuščino sodi naša domača hiša, v kateri trenutno živi moja mama. Ali drži, da se darilo lahko vračuna v dedni delež?

Iz vašega vprašanja izhaja, da po očetu dedujete trije dediči prvega dednega reda, kar pomeni, da delež vsakega od vas znaša 1/3 zapuščine.

Drži, da se darilo lahko vračuna v dedni delež. Opozarjam pa, da na vračunanje sodišče ne pazi po uradni dolžnosti, ampak ga je potrebno zahtevati – na zapuščinski obravnavi ali v vlogi (58. člen Zakona o dedovanju). Dediču se vračuna v njegov dedni delež to, kar mu je zapustnik podaril za časa življenja, vračunala bi se mu tudi morebitna volila določena v oporoki. Dedič, ki se mu darilo ali volilo vračunava v dedni delež, posledično iz naslova dedovanja po zapustniku dobi manj kot ostali dediči ali pa sploh nič. Dobi pa toliko manj, kolikor znaša vrednost darila ali volila. S tem se doseže enako obravnavanje zakonitih dedičev glede vsega, kar so neodplačno pridobili od zapustnika, pa naj si bo to za časa njegovega življenja z darili ali iz naslova dedovanja.

Vračunanje se izvrši tako, da se vsakemu sodediču, ki zahteva vračunanje, najprej dodeli iz zapuščine enaka vrednost kakor je vrednost darila, ki ga je dobil dedič, kateremu se darilo vračuna, ostanek pa se potem razdeli med dediče v razmerju njihovih dednih deležev (v delitev ostanka se vključi tudi obdarjenca). Če bi se zgodilo, da zapuščine ni toliko, da bi vsi dediči dobili enako (torej skupaj z darili, ki so jih že dobili za časa življenja), potem dediču, ki je že za časa zapustnikovega življenja dobil darilo, ni potrebno nič vračati, ampak ostane lastnik podarjenih stvari. Vendar pa, če pride do prikrajšanja nujnega dednega deleža in sodediči to uveljavljajo, takrat je dolžan vrniti sorazmerni del darila, če prikrajšanje ni bilo odpravljeno že z zmanjšanjem oporočnih razpolaganj.

Domneva se, da zapustnik z naklonitvijo darila ali volila posameznega dediča ni hotel privilegirati. Kadar pa bi darovalec to vseeno želel doseči, potem mora že v darilni pogodbi ali najkasneje v oporoki določiti, da se dediču darilo ne vračuna v njegov dedni delež. V tem primeru, bo dedič darilo dobil poleg tistega, kar mu pripade iz naslova dedovanja. V določenih primerih tudi zakon določa, da se darilo ne vračuna. Vračunanje tako ne velja za običajna manjša darila – to so darila dana ob posebnih priložnostih npr. ob rojstnih dnevih.

Objavljeno: 17. 1. 2018
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.