Teta je lastnoročno napisala oporoko, v kateri je vse premoženje zapustila svojemu bratu oz. mojemu očetu. Svojih otrok ni imela. Njena sestra nasprotuje veljavnosti oporoke, ker ni bila podpisana pred pričami, ampak jo je podpisala le teta. Ali ima prav in je takšna oporoka res neveljavna?

Oporoka je akt poslednje volje zapustnika. Poleg tega, da mora biti oporočitelj oporočno sposoben (to je vsakdo, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil 15 let), da mora hoteti narediti oporoko (prava in resnična volja zapustnika), da mora biti njena vsebina mogoča, dopustna, določena ali vsaj določljiva je njena veljavnost vezana tudi na njeno obliko.

Poznamo več oblik oporok (urejene so v Zakonu o dedovanju), ki so po pravnih učinkih med seboj izenačene. Med njimi je tudi lastnoročna oporoka. Za njeno veljavnost je potrebno, da oporočitelj tekst v celoti napiše z lastno roko in se tudi lastnoročno podpiše. Tako se lahko ugotovi identiteta oporočitelja. Podpisovanje s strani prič pri tej obliki oporoke ni potrebno in ne vpliva na njeno veljavnost. To pomeni, da oporoka vaše tete zadosti zahtevam obličnosti lastnoročne oporoke in iz tega razloga ni izpodbojna.

Objavljeno: 5.2.2014

Opozorilo:
Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.