Odločil sem se, da bom naredil oporoko. Premoženje bom razdelil med moje otroke, nekaj pa bi ga namenil za ustanovitev društva, ki bi skrbelo za otroke s posebnimi potrebami. Otrok z ustanovitvijo društva in skrbjo zanj ne bi rad obremenjeval. Na kakšen način lahko uredim, da bo moje premoženje res porabljeno za ustanovitev in delovanje društva.

Kadar zapustnik želi, da bi nekdo skrbel za to, da se določila njegove oporoke točno izpolnijo, lahko v oporoki postavi fizično ali pravno osebo za izvršitelja oporoke. Ta institut je v praksi redko uporabljen, čeprav ima pomembne prednosti – bistveno lahko doprinese k hitrejšemu in lažjem urejanju razmerij med dediči glede zapuščine. V kolikor želite, da se po vaši smrti ustanovi društvo, ki se bo vsaj na začetku financiralo iz vašega premoženja, lahko to določite v oporoki in hkrati določite osebo, ki ji zaupate in ki bo vašo željo znala uresničiti.

Vendar pa tisti, ki ga je zapustnik določil za izvršitelja oporoke, te funkcije ni dolžan sprejeti. Zato mora sodišče, ko izve, da je zapustnik postavil izvršitelja oporoke, tega pozvati naj v določenem roku izjavi ali to dolžnost prevzema ali ne (201. člen ZD). Zapustnik lahko izvršitelju oporoke določi tudi substituta, tj. drugega izvršitelja oporoke, če prvo določeni te funkcije ne bo hotel prevzeti.

Osnovna dolžnost izvršitelja oporoke je, da skrbi za ohranitev zapuščine in točno izpolnitev oporočiteljevih odredb v oporoki. Obseg upravičenj izvršitelja oporoke lahko določi že oporočitelj v oporoki. V kolikor nalog v oporoki ne bi določili, veljajo zakonsko določene pravice in dolžnosti. Izvršitelj oporoke mora skrbeti, da se zapuščina ohrani, poskrbeti mora za zavarovalne ukrepe – popis in cenitev zapuščine (184. člen ZD), hrambo predmetov. Prav tako mora upravljati z zapuščino, poskrbeti, da se plačajo dolgovi in izpolnijo volila in nalogi in da se nasploh izpolni, kar je določil oporočitelj.

Izvršitelj oporoke je dolžan svoje obveznosti izpolniti kot dober gospodar. Ob zaključku svojega delovanja je dolžan sodišču položiti račun in dediču izročiti vse, kar se nahaja pri njem, a pripada zapuščini. Izvršitelj oporoke je upravičen do povračilo stroškov, ki jih je imel pri opravljanju svoje funkcije in do nagrade za svoje delo, kar se plača iz razpoložljivega dela zapuščine (97. člen ZD).

Objavljeno: 24. 10. 2016
Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.