Z možem sva poročena 20 let in imava dva otroka. Hčerka je stara 16 let, sin pa je že dopolnil 19 let, vendar se še redno šola. Zaradi nepremostljivih razlik in številnih nesoglasij je najin zakon postal nevzdržen, zato se želim ločiti. Oba otroka želita živeti z mano. Zanima me, kako začeti postopek za razvezo − ga morava začeti skupaj z možem ali lahko to storim sama? Kako je s preživljanjem otrok?

 V primeru, da oba z možem soglašata z ločitvijo, vam svetujem, da se z njim poskušate dogovoriti glede vprašanj varstva in vzgoje, stikov, preživnine za mladoletno hčerko ter razdelitve vajinega skupnega premoženja (sporazum o delitvi skupnega premoženja morata skleniti v obliki notarskega zapisa). Če bosta glede vsega naštetega uspela doseči dogovor, se postopek za razvezo zakonske zveze uvede tako, da na sodišče vložita sporazumni predlog za razvezo zakonske zveze. Še pred začetkom postopka na sodišču pa se morata na pristojnem CSD udeležiti tudi predhodnega svetovanja, ki je pogoj za vsebinsko obravnavo predloga. Po vložitvi predloga bo sodišče najprej preverilo ali ta zasleduje koristi vajine mladoletne hčerke in nato izdalo sodbo, s katero bo zakonsko zvezo razvezalo.

V nasprotnem primeru, ko se o razvezi zakonske zveze ali o drugih vprašanjih, ki so s tem zvezana (mladoletni otrok in skupno premoženje) z možem ne bi mogla sporazumeti niti s pomočjo CSD (svetovalni razgovor), lahko na sodišče sama vložite predlog, s katerim zahtevate razvezo zakonske zveze. Sodišče bo vašo zakonsko zvezo razvezalo in hkrati odločilo tudi glede varstva, vzgoje in stikov ter preživljanja mladoletne hčerke.

Starševska dolžnost preživljanja polnoletnih otrok pa je v primerjavi s preživninsko obveznostjo do mladoletnega otroka manj stroga, saj je polnoletni otrok tudi sam sposoben za delo in posebnega varstva države ne uživa več. Sodišče zato glede preživnine za vašega polnoletnega sina, ki se še redno šola, ne bo odločilo v okviru postopka za razvezo zakonske zveze, ampak bo moral sin preživnino od očeta zahtevati v samostojnem postopku, ki se bo vodil kot redni pravdni spor. Če pa bi se oče in sin glede plačila preživnine uspela sporazumeti, lahko višino preživnine določita tudi s sporazumom, ki ga skleneta v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Objavljeno: 21. 4. 2020

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.