GURS je informativni izračun za davek na nepremičnine poslal tudi na ime mojega očeta, ki je že 10 let pokojen. Gre za gozd, za katerega sploh nisem vedel, da ga ima. Mi lahko svetujete, kaj naj naredim, saj sem njegov edini dedič?

Zemljiška knjiga je primarna evidenca za lastništvo na nepremičninah. Iz nje je GURS prevzel podatke o lastništvu posameznih nepremičnin. Glede na to, da je izračun dobil vaš oče, je v zemljiški knjigi kot lastnik še vedno vpisan on. Svetujem vam, da se v zemljiški knjigi o tem še sami prepričate. Zemljiška knjiga je že nekaj časa dostopna tudi preko spleta na portalu eSodstvo – podportal e-zemljiška knjiga. Pred uporabo se morate le registrirati, da pridobite status registriranega uporabnika. Vsi podatki o lastništvu posamezne nepremičnine so javno dostopni in lahko si tudi brezplačno natisnete izpisek iz zemljiške knjige. Da bi GURS spremenil podatke o lastništvu, morate zato prenos urediti v zemljiški knjigi.

Lastništvo vašega pokojnega očeta je najverjetneje še vedno vpisano, ker nepremičnina ni bila zajeta v zapuščinskem postopku po njem. Iz vašega stališča gre za pozneje najdeno premoženje. Da bi se v zemljiški knjigi prenos lastništva na vas kot edinega dediča lahko izvršil, morate na pristojno okrajno sodišče podati predlog za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju. Po pravnomočnosti sklepa bo prenos lastništva izvršen po uradni dolžnosti.

Obstaja pa tudi možnost, da je vaš oče predmetno nepremičnino že za časa življenja prodal tretji osebi (lahko tudi podaril ali sklenil kakšen drug zavezovalni pravni posel), prenos lastništva v zemljiški knjigi pa ni bil izvršen (kot del razpolagalnega pravnega posla). V takem primeru je zaradi prihajajočega davka tudi v vašem interesu, da se lastninska pravica prenese na takratnega kupca oziroma njegove pravne naslednike. Z njim morate skleniti ustrezno pogodbo in v zemljiški knjigi predlagati vknjižbo lastninske pravice nanj.

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.

Objavljeno: 3.4.2014