Bratu sem lansko leto posodil 10.000 € za nakup avtomobila. Dogovorila sva se, da mi denar vrne do začetka letošnjega poletja, vendar mi ga še vedno ni vrnil. Ker je moj brat in sem mu zaupal, nisva podpisala nobene pogodbe. Sedaj mu ne zaupam več, saj se ni držal najinega dogovora. Kaj naj naredim, da bom prišel do svojega denarja.

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste sklenili posojilno pogodbo, vaš dolžnik (brat) pa svojega dolga ni poravnal v roku. Čeprav posojilne pogodbe nista sklenila v pisni obliki, to na njeno veljavnost ne vpliva in posojilna pogodba je veljavno sklenjena, saj posebna obličnost za njeno veljavnost ni predpisana. Vendar pa bi morali obstoj pogodbe pred sodiščem dokazati na drug način. Če je bil še kdo prisoten, ko sta se z bratom dogovorila za sklenitev pogodbe, ga lahko predlagate kot pričo in on bo potrdil vaše trditve. V veliko pomoč bi vam bilo tudi potrdilo banke, da ste dvignili del zneska, ki ste ga nato posodili bratu. V našem pravnem redu ne poznamo dokaznih pravil in to, katera dejstva se štejejo za dokazana odloči sodišče po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka (8. člen ZPP-1).

Predenj se odločite za zgoraj opisano sodno pot zaščite vaših pravic z vložitvijo tožbe, bi veljalo poizkusiti z bratom skleniti pisni dogovor. V njem se lahko dogovorite za novi rok vračila posojila, pri čemer se hkrati dogovorita, da se v zavarovanje vaše terjatve na bratovem premoženju (npr. nepremičnini) ustanovi zastavna pravica. Z vpisom hipoteke v zemljiško knjigo bo varovan vaš vrstni red poplačila, za primer, da vam brat niti po izteku dodatnega roka, dolga ne bo vrnil in boste morali vložiti predlog za izvršbo. Če se bosta hkrati dogovorila za neposredno izvršljivost, kar poenostavljeno povedano pomeni, da ima vajin dogovor enake učinke kot bi jih imela pravnomočna sodba, si boste prihranili kar nekaj časa, ki bi ga potrebovali, če bi se takoj odločili za vložitev tožbe.

Odločitev je seveda vaša, v obeh primerih se lahko za pomoč obrnete na izbranega odvetnika, v drugem primeru pa tudi na notarja.

Objavljeno: 1. 12. 2017

Opozorilo: Objavljeni pravni nasvet obravnava izključno dejansko stanje, ki je zajeto v posameznem vprašanju. Pravni nasvet je informativne narave in avtor zanj ne odgovarja. Ker si niti dve dejanski stanji nista povsem enaki, svetujemo, da za nasvet v zvezi z vašo pravno situacijo zaprosite pravnega strokovnjaka, potem ko ste mu natančno obrazložili vaš primer.