V naši pisarni tudi letos sodelujemo pri projektu Odvetniške zbornice Slovenije “Dan odvetniške pravne pomoči pro bono”.

Brezplačno pravno svetovanje se bo izvajalo v ponedeljek, 20. 12. 2021, in sicer s področja civilnega prava – zlasti vezano na zapuščinske postopke, spore v zvezi z nepremičninami in s področja gospodarskega in delovnega prava.

V času od 10.00 do 12.00 bomo ponudili telefonsko svetovanje na tel. št. 0590 82 030 (odvetniški kandidat Lenart Cvirn, mag. prava in odvetnica mag. Irena Hacin Kölner).

V času od 15.00 do 17.00 bo svetovanje potekalo osebno na lokaciji Občine Komenda v mali sejni sobi nad Režijskim obratom; 2. nadstropje, Zajčeva cesta 23, Komenda. Svetovanje bo izvajala odvetnica mag. Irena Hacin Kölner.

Na osebno svetovanje se je potrebno prijaviti na tel. št. 0590 82 030 vsak dan med 8.00 in 16.00, v petek med 8.00 in 13.00, najkasneje pa do ponedeljka 20. 12. 2021 do 10.00. Število mest je omejeno. Udeleženci svetovanja morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Slovenski odvetniki želimo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne upajo prestopiti praga naših pisarn.

Odvetniki vam bomo na ta dan posredovali predvsem splošne informacije o problemu oz. sporu in vam pojasnili pravne možnosti, ki vam jih v vašem primeru omogoča zakonodaja in sodna praksa.

Pripominjamo, da lahko odvetniki ljudem, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo ali pa se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih, pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonimo.