Zastopnik v primeru smrti samostojnega podjetnika

Moj oče je dejavnost opravljal kot samostojni podjetnik. Pred kratkim je umrl, zato me zanima ali lahko kar jaz nadaljujem njegovo dejavnost? Ali mora mama kot edina preostala dedinja po njem podati kakšno soglasje?  Več o tem

Ali dedič odgovarja za zapustnikove dolgove?

Poklican sem k dedovanju po stricu. Izvedel sem, da je imel stric tudi nekaj dolgov. Zanima me, ali dediči res odgovarjajo za zapustnikove dolgove?Več o tem

Prodaja solastniškega deleža na hiši

Sem solastnik hiše v deležu do 1/4. V njej ne živim in zaradi davkov bi svoj delež rad unovčil. Ali ga lahko prodam komurkoli? Kaj pa če ga nihče noče kupiti? Več o tem

Upravljanje z zapuščino

Po moji pokojni teti bomo dedovali njeni nečaki, saj je bila samska in brez otrok. Zapustila je manjšo hišo na podeželju. Hiša je potrebna manjše obnove (pleskanje, popravilo ograje, ureditev dostopne poti), potem pa bi jo lahko prodali ali oddali v najem. Ali lahko z deli kar začnem ali moram sodediče o tem obvestiti?Več o tem

Služnostna pot

Pred skoraj 40. leti sem od očeta podedoval gradbeno parcelo in z veljavnim  gradbenim dovoljenjem od leta 1980 sem takrat tudi zgradil hišo. Dovozna pot že od izgradnje hiše dalje poteka po parceli, ki je v lasti mojega soseda, ki je hkrati moj sorodnik. Dovozno pot koristi tudi on. Vse do lani, torej skoraj 35 let, ni nihče nasprotoval moji uporabi te poti. Sosed sedaj zahteva, da mu plačam nadomestila za uporabo služnostne poti. Ali sem mu ga dolžan plačati?Več o tem

Odpoved dediščini

Sem eden od dedičev po teti, ki nima potomcev. Oporoke ni naredila, vem pa, da je želela, da za njeno kmetijo po njeni smrti skrbi moj bratranec. Razmišljam, da bi se odpovedal dediščini po njej. Kako naj to storim? Več o tem

Delodajalec zamuja z izplačilom plače

Delodajalec mi že 2 meseca ni izplačal plače. Obljublja, da mi jo bo izplačal decembra, ko dobi večji priliv. Kaj lahko storim, če plače ne bo?Več o tem

Prodaja solastnega deleža na kmetijskem zemljišču

Podedoval sem solastni delež na njivi, ki bi jo rad prodal. Slišal sem, da je potrebno ponudbo za prodajo poslati na upravno enoto in da se na ponudbo lahko javi kdorkoli. Vendar jaz kupca že imam in bi prodal njemu. Ali lahko kot drug pogoj prodaje navedem, da je kupec znan? Ali lahko pred oddajo ponudbe na upravno enoto moj solastni delež obremenim s hipoteko v korist kupca, ki sem ga jaz izbral?Več o tem

Izvršba na nepremičnino

Upniku dolgujem 500,00 €. Pred dnevi sem prejel sklep o izvršbi. Upnik je predlagal le izvršbo na mojo hišo, ki je vredna vsaj 150.000,00 €. Meni se zdi nepošteno, da je upnik posegel na hišo, saj njena vrednost večkrat presega moj dolg. Višini dolga ne oporekam, a ga trenutno ne morem plačati v enkratnem znesku. Več o tem

Nujni dedni delež in razdedinjenje

Moj oče je zapustil 4 otroke. Med njimi imam samo jaz dva otroka, njegova vnuka. Napisal je oporoko, v kateri je vse svoje premoženje razdelil med dve moji sestri, mene je razdedinil. Kaj to pomeni – ali mi morda po njem pripada nujni dedni delež?Več o tem

Nujni dedni delež po teti

Moja teta po mamini strani (moja mama je tudi že pokojna) je z oporoko vse svoje premoženje zapustila mojemu stricu Janezu. Teta ni bila poročena in ni imela otrok. Zanima me ali morda meni pripada nujni dedni delež po teti in koliko znaša.

Več o tem

Motenje posesti

S sestro sva solastnika vikenda na Primorskem. Do marca 2014 sva se dogovarjala, kako ga bova vzdrževala in kako ga bova koristila. Za velikonočne praznike sem bil jaz na vrsti, da grem na vikend. Ko sem prišel sem ugotovil, da je sestra zamenjala ključavnico na vrtnih in vhodnih vratih, tako da nisem mogel ne na vrt in ne v hišo. Mi lahko svetujete kaj naj naredim.

Več o tem

Opomin za plačilo elektrike – zastaranje

Pred dnevi sem dobil opomin za plačilo računa za dobavljeno električno energijo, ki mi je bil izstavljen že v letu 2011, a sem ga takrat založil. Zanima me, ali sem račun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi dolžan plačati.Več o tem

Davek na nepremičnine in lastništvo

GURS je informativni izračun za davek na nepremičnine poslal tudi na ime mojega očeta, ki je že 10 let pokojen. Gre za gozd, za katerega sploh nisem vedel, da ga ima. Mi lahko svetujete, kaj naj naredim, saj sem njegov edini dedič?

Več o tem

Osebna služnost in znižanje davka

Zaradi nižje davčne stopnje bi želel s sinom, ki živi v hiši, ki je sicer moja last, skleniti pogodbo o osebni služnosti. Zanima me za koliko časa se takšna pogodba lahko sklene in kakšne so njene posledice?Več o tem