Vlaganja v tujo nepremičnino

Ob očetovi smrti sta Janez in njegov brat svoja dedna deleža odstopila mami, ki je tako postala edina lastnica družinske hiše. Brat se je odselil, Janez pa je adaptiral družinsko hišo in si z maminim soglasjem v neizdelani mansardi uredil popolnoma ločeno stanovanje za svojo družino. Zanimalo ga je, kako naj zavaruje svoj pravni položaj.Več o tem

Sosedsko pravo – prepovedane imisije

Lastnik travnika je le-tega nekaj dni pred napovedanim dežjem izdatno pognojil. Tik ob podpornem zidu, ki travnik ločuje od stanovanjskih hiš, je gnojnico celo zlil v curku in ne razpršil, kot po ostalem delu travnika. Lastniki sosednjih stanovanjskih hiš zaradi neznosnega smradu tri dni svojih hiš niso zračili in se tudi niso mogli zadrževati na prostem. Ali je takšno ravnanje lastnika travnika dopustno?Več o tem

Izbris stare hipoteke iz zemljiške knjige

V letu 1978 sem najela posojilo, ki je bilo vknjiženo v zemljiški knjigi. Posojilo je bilo v celoti vrnjeno, vendar je še danes vknjiženo pri moji nepremičnini. Ali moram kaj storiti, da bo vknjižba izbrisana?Več o tem

Izgubljen izvirnik prodajne pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo

V letu 1990 sva z ženo kupila stanovanje, vendar vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo takrat nisva predlagala. Sedaj sva se želela vpisati kot lastnika, vendar je sodišče najin predlog zavrnilo, ker nisva predložila izvirnika prodajne pogodbe, na podlagi katere sva kupila stanovanje. Tega pa nimava, ker sva ga tekom časa izgubila. Ali lahko kljub temu doseževa, da se vpiševa kot lastnika?Več o tem

Zavarovanje zapustnikovega premoženja

Zanima me, na kakšen način bi lahko pravno zavaroval zapustnikovo premoženje pred posegi ostalih sorodnikov. Glede na to, da smo živeli v skupni hiši, pa bi se želel izogniti tudi očitkom, da sem po njegovi smrti sam posegel v njegovo premoženje.Več o tem

Zastopanje po odvetniku na zapuščinski obravnavi

Zanima me, ali je pametno, da na zapuščinsko razpravo pridem skupaj z odvetnikom oz. odvetnico, ali naj grem najprej sam in šele potem, kasneje, skupaj z odvetnikom oz. odvetnico. Na kaj naj bom prvič najbolj pozoren oz. kakšen je vaš nasvet. Hvala za odgovor.Več o tem

Poplačilo terjatve v postopku osebnega stečaja

Proti našemu dolžniku se vodi postopek osebnega stečaja. Rok za prijavo terjatev smo zamudili, ker sploh nismo vedeli, da je bil postopek začet. Ali imamo še kakšne možnosti, da bo naša terjatev poplačana?Več o tem

Razdelitev solastnine

S sestrično sva skupaj podedovala več zemljišč in manjše stanovanje. V zapuščinskem postopku dednega dogovora nisva sklenila, tako da je vsak od naju postal lastnik vseh zemljišč in stanovanja do ene polovice. Poskušal sem se z njo pogovoriti, da bi me izplačala, a žal neuspešno. Kako lahko dosežem, da se bo premoženje pravično razdelilo?Več o tem