Odpoved dediščini

V zapuščinskem postopku dedujemo 4 dediči. Po zapustniku je ostalo precej dolgov, zato se nameravam svojemu deležu odpovedati v korist enega od dedičev. Zanima me kdo odgovarja za zapustnikove dolgove in ali ima moj odstop na to kakšen vpliv.

Več o tem

Izvršba 2. del – kateri prejemki so izvzeti iz izvršbe

Poleg tega, da zakon o Izvršbi in zavarovanju določa omejitve izvršbe na prejemke, o čemer smo govorili v prejšnjih pravnih nasvetih, so nekateri prejemki popolnoma izvzeti iz izvršbe. To pomeni, da upnik nanje ne sme poseči, če pa do tega vseeno pride, mora dolžnik zahtevati od sodišča, da odpravi nepravilnosti, ki jih je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku (npr. banka), storila pri opravljanju izvršbe in da o tem izda sklep. Ker se ti prejemki v večini primerov nakazujejo na dolžnikov transakcijski račun, zakon določa (137. člen ZIZ), da mora organizacija za plačilni promet (v večini primerov je to banka) pri izvrševanju sklepa o izvršbi upoštevati, da so nekateri prejemki izvzeti iz izvršbe in da je izvršba na nekatere prejemke omejena. Kar pomeni, da tudi v primeru, da je bil dolžniku tak prejemek nakazan na njegov osebni račun, upnik nanj ne sme poseči.

Več o tem

Izvršba na plačo

Eden izmed bralcev je postavil vprašanje, koliko časa lahko teče izvršba na plačo in ali mu mora delodajalec kljub izvršbi del plače izplačati.

Več o tem

Vlaganja v tujo nepremičnino

Ob očetovi smrti sta Janez in njegov brat svoja dedna deleža odstopila mami, ki je tako postala edina lastnica družinske hiše. Brat se je odselil, Janez pa je adaptiral družinsko hišo in si z maminim soglasjem v neizdelani mansardi uredil popolnoma ločeno stanovanje za svojo družino. Zanimalo ga je, kako naj zavaruje svoj pravni položaj.Več o tem

Sosedsko pravo – prepovedane imisije

Lastnik travnika je le-tega nekaj dni pred napovedanim dežjem izdatno pognojil. Tik ob podpornem zidu, ki travnik ločuje od stanovanjskih hiš, je gnojnico celo zlil v curku in ne razpršil, kot po ostalem delu travnika. Lastniki sosednjih stanovanjskih hiš zaradi neznosnega smradu tri dni svojih hiš niso zračili in se tudi niso mogli zadrževati na prostem. Ali je takšno ravnanje lastnika travnika dopustno?Več o tem

Izbris stare hipoteke iz zemljiške knjige

V letu 1978 sem najela posojilo, ki je bilo vknjiženo v zemljiški knjigi. Posojilo je bilo v celoti vrnjeno, vendar je še danes vknjiženo pri moji nepremičnini. Ali moram kaj storiti, da bo vknjižba izbrisana?Več o tem

Izgubljen izvirnik prodajne pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo

V letu 1990 sva z ženo kupila stanovanje, vendar vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo takrat nisva predlagala. Sedaj sva se želela vpisati kot lastnika, vendar je sodišče najin predlog zavrnilo, ker nisva predložila izvirnika prodajne pogodbe, na podlagi katere sva kupila stanovanje. Tega pa nimava, ker sva ga tekom časa izgubila. Ali lahko kljub temu doseževa, da se vpiševa kot lastnika?Več o tem

Zavarovanje zapustnikovega premoženja

Zanima me, na kakšen način bi lahko pravno zavaroval zapustnikovo premoženje pred posegi ostalih sorodnikov. Glede na to, da smo živeli v skupni hiši, pa bi se želel izogniti tudi očitkom, da sem po njegovi smrti sam posegel v njegovo premoženje.Več o tem

Zastopanje po odvetniku na zapuščinski obravnavi

Zanima me, ali je pametno, da na zapuščinsko razpravo pridem skupaj z odvetnikom oz. odvetnico, ali naj grem najprej sam in šele potem, kasneje, skupaj z odvetnikom oz. odvetnico. Na kaj naj bom prvič najbolj pozoren oz. kakšen je vaš nasvet. Hvala za odgovor.Več o tem

Poplačilo terjatve v postopku osebnega stečaja

Proti našemu dolžniku se vodi postopek osebnega stečaja. Rok za prijavo terjatev smo zamudili, ker sploh nismo vedeli, da je bil postopek začet. Ali imamo še kakšne možnosti, da bo naša terjatev poplačana?Več o tem

Razdelitev solastnine

S sestrično sva skupaj podedovala več zemljišč in manjše stanovanje. V zapuščinskem postopku dednega dogovora nisva sklenila, tako da je vsak od naju postal lastnik vseh zemljišč in stanovanja do ene polovice. Poskušal sem se z njo pogovoriti, da bi me izplačala, a žal neuspešno. Kako lahko dosežem, da se bo premoženje pravično razdelilo?Več o tem